VZW Muziekruimte is een initiatief dat werd opgestart in 1992 door en voor muzikanten. De oprichters zijn zelf muzikant en ondervonden grote moeilijkheden om een degelijke repetitieruimte te vinden. Hetgeen er niet is, moet je dan maar zelf organiseren!
Dank zij een samenloop van omstandigheden kon Muziekruimte bij de opstart rekenen op nieuwe mogelijkheden door de decentralisatie van het jeugdbeleid (Samenwerking met de jeugddienst en jeugdraad van Kapellen) en een ondersteuning door de Europese Gemeenschap (Petra - project). Ondertussen is er een goede samenwerking met de jeugddienst en -raad van Kapellen evenals de cultuurdienst en -raad van Kapellen en werden we in 2003 ondersteund door het provinciebestuur Antwerpen, departement Cultuur.
Muziekruimte eist bestaansrecht op vanuit verschillende motivaties. De meest voor de hand liggende is het aanbieden van degelijke repetitielokalen. Deze repetitielokalen proberen wij zo volledig mogelijk aan te kleden: dwz voorzien van zanginstallatie, drumstel, en andere randapparatuur. Dit vanuit de overtuiging dat materiaal zo optimaal mogelijk moet worden gebruikt en dat dit het meest haalbaar is door gedeeld gebruik. Iemand die een zanginstallatie koopt en er slechts 2 keer per week gebruik van maakt, pleegt eigenlijk roofbouw. Wij streven een optimalisatie na van middelen, tijd en ruimte.
Naast het aanbieden van repetitielokalen willen wij ook een mentale ruimte creŽren voor experiment en creativiteit. Centraal hierbij is het respect voor de diversiteit. Hoe meer verschillende (muzikale) uitingsvormen, hoe beter. Geluid, muziek, zien we als het meest universele communicatiemiddel van gevoelens, vandaar: MUZIEKRUIMTE: MEER RUIMTE VOOR MUZIEK!
Wij beschikken over twee professionele, ruime repetitieruimten onder het podium van de gemeentelijke jeugdfuifzaal Eskapade. Naast aanbieden van repetitieruimte, werken mee aan het parkfestival Pulptuur in Kapellen.
Het Muziekruimte Team!
"Waar staat Muziekruimte voor, onze doelstellingen"